Vítejte na mém blogu :-)

Srpen 2010


LIBRETO

5. srpna 2010 v 15:31 referaty d,f,....
LIBRETO

Maketa výkladní skříně,téma ……………Tato vs je určena………………

SCÉNÁŘ

Rozměry:výška35cm,šířka:50cm,hloubka:22cm

POUTAČ

Typ poutače:jak vypadá co tam je napsaný
Velikost:
Ta hlavní věc co tam máš
Velikost:
A popis

TEXTY,CENOVKY:

Typ písma:
Barva:
Velikost:

MATERIÁL

TAPETA ?KČ,BARVA?KČ
Jelikož se jedna především o odpadní materiál ,náklady nejsou tak vysoké

POPIS POSTUPU PRÁCE: 1.
                     2.
                     3.
                     4.
                     5.                     
                     6.


Candát obecný

5. srpna 2010 v 15:29 referaty d,f,....

Candát obecný

Popis

Tělo je protáhlé, z boků zploštělé. Hlava zakončena koncovými ústy. V tlamě se nachází řada drobných zoubků a také velké tzv. psí zuby. Na hřbetě se nachází dvě hřbetní ploutve, první vyztužena tvrdými paprsky, druhá měkkými. Břišní ploutve jsou umístěny hned za úrovní prsních. Tělo je zbarveno šedě s odstíny zelené. V mládí jsou na bocích zřetelné svislé tmavé pruhy. Dorůstá do délky až 130 cm a hmotnosti 21 kg. Nejstarší známý exemplář měl 25 let. V mládí se živí především planktonem, měkkýši a dalšími bezobratlými. V dospělosti přijímá výhradně drobnější druhy ryb. Candát obecný pohlavně dospívá ve věku 3 - 5 let. Tře se v období od dubna do června. V tomto období samec vyčistí v mělčinách určitý úsek dna. Na něj pak samice naklade jikry. Samec snůšku hlídá a chrání před případnými predátory až do vylíhnutí potěru. Candát se většinou loví přívlačí nebo na živou nebo mrtvou rybku. Jedná se spolu se štikou o hospodářsky nejvýznamnější dravou rybu Česka. Řada rybářů se specializuje právě na lov tohoto druhu. Mezi labužníky je oblíben pro konzumní kvalitu svého masa Nezaměnitelná dravá ryba s nezaměnitelnýma opalizujícíma očima. U nás nepůvodní, ale hojně rozšířená zejména v údolních nádržích a nížinných řekách. Původní domovinou candáta je povodí Dunaje a Volhy. Odtud se postupně rozšířil do střední a dále do západní Evropy. Obývá především velké, pomalu tekoucí úseky řek, údolní nádrže a rybníky. Jedná se o druh, který je velmi choulostivý na obsah kyslíku a kvalitu vody.

HUSITÉ

5. srpna 2010 v 15:26 referaty d,f,....

HUSITÉ

Na konci vlády Karla IV. byly Země koruny české jedním z nejmocnějších středoevropských států. Přesto tento prudký vzestup měl své stinné stránky - zemědělská produkce dosáhla hranice svých možností. Mor sice v Čechách ani na Moravě nenabyl katastrofických rozměrů, nicméně jeho dopady na mentalitu obyvatelstva byly stále dosti velké. Založení pražské univerzity sice pozvedlo Prahu kulturně, avšak na přelomu 14. a 15. století již bylo vzdělanců tolik, že nemohli najít uplatnění. Eliminace zahraniční konkurence roku 1409 Kutnohorským dekretem byla jen velmi dočasným řešením, které navíc vedlo ke kulturní izolaci českých zemí. Napětí uvnitř církve vznikalo také díky sociálním rozdílům mezi duchovními. Někteří kazatelé upozorňovali na neutěšené poměry v soudobé církvi a potřebu reformy této insituce, která se vzdálila původním ideálům a jejíž představitele často jednali v rozporu s vlastním učením.Univerzita se navíc stala místem teologicko-filosofického boje - čeští vzdělanci dostali přijetím myšlenek Johna Wycliffa, které do Čech přinesl Jeroným Pražský, možnost odlišit se od německých nominalistů. Zprvu se tato diskuse odehrávala v rámci odborného diskursu, když však byly roku 1403 Viklefovy články shromážděním univerzitních mistrů odsouzeny, napětí se jen vyhrotilo a podpořilo zášť vůči cizím vzdělancům.
Tyto myšlenky nacházely v Čechách půdu po sňatku princezny Anny, sestry Václava IV., s anglickým králem Richardem II. Viclefovy názory však v Praze nebyly nové, již roku 1381 s jeho názory na eucharistii polemizoval Mikuláš Biskupec a na oprávněnost majetku roku 1393 arcibiskup Jan z Jenštejna. Na pražské univerzitě pak od začátku 15. století probíhal spor mezi filozofickými a teologickými zastánci nominalismu (většinou cizinci) a přívrženci realismu, reprezentovanými především českou stranou a Viklefovými přívrženci. V držení se Viklefa sledoval své učitele Stanislava ze Znojma a Štěpána z Pálče. Roku 1403 německá část univerzity odsuzuje Viklefovy názory sepsané dominikánem Janem Hübnerem. Viklefovy myšlenky užíval Jan Hus i ve svých kázáních lidu.Čeští mistři včetně Jana Husa měli podporu krále Václava IV. Roku 1405 odvolává Stanislav ze Znojma své názory ohledně remanenční nauky na pokyn papežské kurie dané pražskému arcibiskupovi Zbyňku Zajíci z Házmburka, vedoucí osobností české strany na univerzitě se tak stává právě Jan Hus. Papež Řehoř XII. pak prostřednictvím pražského arcibiskupa vybízel Karlovu univerzitu, aby Viklefovo učení zavrhla. Český univerzitní národ sice soupis z Viklefa vybraných vět na shromáždění 20. května 1408 odsoudil, avšak svými formulacemi dal najevo, že pokud je Viklef chápán správně a v souvislostech, nejsou podle něj jeho názory kacířské. Arcibiskup Zbyněk na králův nátlak vyhlásil, že v zemi nebylo shledáno bludů.Václav IV. navíc nebyl schopný natolik, aby dokázal úspěšně překonat spory s Janem z Jenštejna či šlechtou. S vládou Václava IV. nebyla spokojena ani aristokracie, důsledkem čehož byl Václav roku 1393 zajat a omezen. V zemi navíc stále více rostl neklid, na Moravě již několik desítek let probíhaly boje mezi Joštem a jeho bratry. Když pak tyto boje skončily, utvořili nyní nezaměstnaní bojovníci družiny, kteří v zemi loupili a hledali nové uplatnění.

Sýkora Koňadra

5. srpna 2010 v 15:22 referaty d,f,....

Sýkora Koňadra

Sýkora koňadra má palearktické rozšíření (Evropa, Asie a sever Afriky) a dělí se na tři skupiny poddruhů (celkem asi 20 poddruhů). Naše sýkora koňadra evropská (P. major major) obývá většinu Evropy a západní Sibiř. U nás hnízdí v podstatě na celém území, ale se stoupající nadmořskou výškou se početnost snižuje. Vyhledává zvláště listnaté lesy, ale objevuje se i v jehličnatých. Běžně se vyskytuje v blízkosti lidských sídlišť v zahradách, parcích, sadech apod.Hnízdo s vajíčky v hnízdní budce
Přirozené hnízdění je v dutinách stromů, velmi často obývají budky, ale jsou velmi přizpůsobivé a můžeme je nalézt v hromadách dříví, kovových trubkách, dutinách zdí, starých hnízdech strak a veverek, ale i v zemních děrách. Hnízdo staví pouze samice a pak do něj snáší kolem deseti vajec. Vajíčka váží asi 1,6 g a jsou červenohnědě tečkovaná na bílém podkladu. Na vejcích sedí pouze samička, kterou samec krmí. Délka sezení je 12-16 dní, pak oba rodiče 14-23 dní krmí mláďata na hnízdě a dalších 8-14 dní jsou mláďata krmena po vyvedení z hnízda. Koňadry často hnízdí dvakrát v jedné sezóně. Mláďata setrvávají s rodiči i přes zimu a ještě v prvním roce života pohlavně dospívají. Nejvyšší zjištěný věk byl asi 15 let.
Přes léto se živí převážně živočišnou stravou. Hlavní složku tvoří hmyz v různých vývojových stádiích (vajíčka, larvy a u menších druhů i dospělci). Na podzim a v zimě vyhledávají olejnatá semena slunečnice, buku, ořechya někdy i semena habru. Může i oštipovat dužnaté plody dřevin, pupeny a listy. Mláďata jsou krmena převážně housenkami (i přes 80 %), pavoukovci a různými larvami hmyzu. Pro svá mláďata seženou běžně 500 ks housenek denně, čímž velmi úspěšně regulují výskyt hmyzích škůdců. Potravu sbírají na větvích stromů a keřů, na zemi a výjimečně ji chytají i v letu.
Koňadra je převážně stálý či přelétavý druh, část populace pořádá krátké tahy. Z Polska, Ukrajiny a Německa přilétají na zimu k nám, někteří naši létají dále na jih.

Sýkora koňadra je velká asi jako vrabec, ale štíhlejší. Je to naše největší sýkora, je 14 cm dlouhá a váží 20 g. Hlavu má černou, jen tváře a příuší jsou bílé. Černá barva pokračuje i na náprsenku a zužuje se do černého pruhu, který se táhne přes břicho (u samic je tento pruh tenčí a méně výrazný). Hřbet je žlutavý až zelený, břicho žluté, kostřec a svrchní krovky ocasní modrošedé, křídla jsou tmavá modrošedá s nevýraznou bílou páskou. kuželovitý

Lázně Luhačovice

5. srpna 2010 v 15:19 referaty d,f,....

Lázně Luhačovice

Luhačovice se rozkládají v údolí říčky Šťávnice (zvaná též Luhačovický potok) jsou obklopeny strmými zalesněnými kopci. Jsou centrem specifické přechodné
Luhačovské Zálesí ležící na Valašsku. Ač město leží v nadmořské výšce 250 metrů a vrcholky okolních kopců dosahují nadmořské výšky maximálně 672 metrů (vrchol Komonec), je tu patrný podhorský charakter. Tři kilometry proti proudu říčky Šťávnice byla ve dvacátých letech 20. století postavena přehrada nazývaná Luhačovická nebo též Pozlovická. Její první úlohou bylo zadržovat pravidelné záplavy, které pustošily lázně. Časem však převzala i funkci rekreační a nyní slouží hlavně rybářům. Rybářský svaz zde pořádá jarní a podzimní rybářské závody, které jsou známé po celé České republice.Ve městě se nachází velké množství nejrůznějších kaváren, vináren, restaurací a cukrářství. Do Luhačovic se dnes nejezdí jen za léčením, ale zdejší podmínky uspokojí lidí turisticky, sportovně i společensky založené. Pro turistiku jsou v Luhačovicích vytvořeny speciální okruhy po okolí s přírodní scenérii. V okolí Luhačovic se nachází doklady o příchodu Slovanů na území Česka, zříceniny hradů nebo zámek Serényiů a architektura Dušana Jurkoviče. Ve městě se nachází také sportovní hala, tenisové kurty nebo lázeňské divadlo.

Bohuslav Martinů

5. srpna 2010 v 15:17 referaty d,f,....

Bohuslav Martinů

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Bohuslav Martinů
Narození
Datum:
Místo:
Úmrtí
Datum:
Místo:
Bohuslav Martinů (8. prosince 1890, Polička - 28. srpna 1959, Liestal, Švýcarsko), byl světově proslulým českým hudebním skladatelem moderny 20.století. Jeho umělecký vývoj prošel od impresionismu přes neoklasicismus, expresionismus a inspiraci jazzem až k ryze vlastnímu kompozičnímu stylu.

Život a dílo

Pocházel z rodiny poličského obuvníka a pověžního, narodil se ve věžní místnosti zdejšího chrámu svatého Jakuba. Na pražské konzervatoři, kterou navštěvoval v letech 1906-10, prošel několika odděleními - studoval hru na housle, klavír a varhany. V letech 1920-23 působil jako houslista v České filharmonii. Nadále ale skladbu studoval soukromě; ovlivněn českou hudební tradicí, impresionismem Claude Debussyho a literární dekadencí. Teprve když měl za sebou první závažné kompozice, stal se v letech 1922-23 žákem Josefa Suka. Od roku 1923 žil trvale mimo vlast.
Pokračoval ve studiu v Paříži u skladatele Alberta Roussela (1869-1937), protože obdivoval francouzské umění, především jeho řád, čistotu, rovnováhu a vytříbený vkus. Kosmopolitní Paříž roku 1920 se však změnila. Impresionismus již dávno nevládl hudební scéně, tentokrát to byla hudba Pařížské šestky, jazz a především Stravinskij, který Martinů ukázal, jak mohou být do hudebního umění přesvědčivě zpracovány folklórní motivy. To přivedlo Martinů ke komponování skladeb inspirovaných lidovou hudbou, počínaje pantomimickým baletem Špalíček. Stejně tak jako Stravinskij i Martinů záhy a s úspěchem koketoval s jazzem, například v Jazzové suitě a baletu Kuchyňská revue, nebo v opeře Tři přání. V důsledku hospodářské krize třicátých let obrátil svou pozornost ke komorní hudbě. Nejvýrazněji ovlivnil Martinů neoklasicismus s hudební formou concerta grossa, pocházející ze 17. století. Ta se mu stala základem pro řadu nových děl. V předvečer podepsání Mnichovské dohody, která Martinů trvale oddělila od rodné země, zkomponoval i přes velké pracovní vytížení "Koncert pro dva smyčcové orchestry, klavír a tympány". Odkryl v něm své hluboké emoce a bolest i přes zdánlivě nezaujatý postoj k politické situaci.
Klíčovým dílem Martinů třicátých let se stala "opera snů" Julietta. V tomto díle opouští svůj geometrický neoklasicistní styl, aby prozkoumal iracionální svět představ s jeho na fantazii založenou "snovou logikou". V hudbě, která je spojena se stále unikající krásnou Juliettou, použil Martinů harmonický postup, později nazývaný v martinůovské literatuře "Juliettin spoj". Tento spoj je převzat z jedné části Tarase Bulby Leoše Janáčka a je velkým momentem pozdních skladeb Martinů jako "ideé fixe". Ve Spojených státech pak Martinů usiloval o nový lyrismus, který nebyl v tehdejší soudobé hudbě nijak rozšířen. V období čtyřicátých let nabýval fantazijní prvek v tvorbě Martinů stále větší důležitosti. Symfonie z válečného období komponované pro americké orchestry jsou pozoruhodné svou spontánností, logickým uspořádáním celku, rytmickou svěžestí a silně synkopovanou melodií. Vzácnou harmonickou čistotu a především nedefinovatelnou "českou aurou" připomíná pozdní tvorbu Antonína Dvořáka.
V padesátých letech získal Martinů dostatečnou odvahu a našel i technické prostředky, které mu umožnily vytvářet díla plná fantazie a nespoutaného výrazu i při zachování smyslu pro formu. Tento umělecký přístup obohatil jeho pozdní velké kompozice jako jsou "Symfonické fantazie" (Symfonie č. 6) a průzračné dílo "Fresky Pierra della Francesca", v nichž kultivovaná neoimpresionistická struktura předchází principy aleatoriky a navozuje nekonečný svět imaginace. Souběžně s těmito díly komponoval řadu skladeb s lidovými náměty, tzv. "pozdravy domů", které ilustrují jednoduchost a neobyčejnou čistotu výrazu. V posledních letech svého života se Martinů bez přehnané a závažné sentimentality začínal znovu obracet k základním otázkám lidské existence. Tato tendence je zřejmá v Řeckých Pašijích a v "Eposu o Gilgamešovi" a především v instrumentálních skladbách jako jsou "Paraboly" a Koncert č. 4 pro klavír "Inkantace". V pozdním období Martinů vyslovuje myšlenku, která pro posluchače 21. století stále více nabývá na významu:
Umělec se stále ptá po smyslu života, svého vlastního i lidstva, hledá pravdu. Systém neurčitosti otevírá naše každodenní životy. Tlak mechanizace a uniformity je pro člověka impulsem k tomu, aby protestoval a umělec má jen jednu možnost, jak tento protest vyjádřit a tím je jeho hudba.
Bohuslav Martinů zemřel 28. srpna 1959 ve švýcarském Liestalu a byl pohřben, podle vlastního přání, na Sacherově pozemku na Schönenbergu. V roce 1979 byly jeho ostatky převezeny do rodné Poličky, kde byl pohřben vedle ženy Charlotty, zemřelé v předcházejícím roce. V rodném městě je také zbudován jeho památník a muzeum [1].

Nejvýznamnější skladby

 • 1. smyčcový kvartet, 1920-21
 • Loutky I - III, 1912-24
 • Half - Time, 1924
 • 2. smyčcový kvartet, 1925
 • Voják a tanečnice, opera
 • Violoncellový koncert, 1930
 • Špalíček, balet, 1931-32
 • Hry o Marii, opera, 1933-34
 • Julietta (Snář), opera, 1936-37
 • 4. smyčcový kvartet, 1937
 • Concerto grosso, 1937
 • Dvojkoncert pro dva smyčcové orchestry, klavír a tympány
 • Sinfonietta giocossa pro klavír a orchestr, 1940
 • 1. symfonie, 1942
 • 2. symfonie, 1943
 • 3. symfonie, 1944
 • 4. symfonie, 1945
 • 5. symfonie, 1946
 • 6. smyčcový kvartet, 1946
 • Ženitba, opera, 1952
 • 6. symfonie (Symfonické fantazie)
 • Gilgameš, oratorium, 1954-55
 • Otvírání studánek, kantátový cyklus, 1955
 • Fresky Piera della Francesca , 1955 ;
 • 4.klavírní koncert Inkantace , 1956
 • 5. klavírní koncert Fantasia concertante , 1957
 • Mirandolina, opera, 1959
 • Řecké pašije, opera, 1954-
 • Ariadna, opera, 1958


Avril Lavigne

5. srpna 2010 v 15:13 referaty d,f,....
Avril Ramona Lavigne (narozena 27. září 1984) je kanadská rocková zpěvačka a držitelka ceny Grammy. Avril Lavigne se narodila v Belleville v Ontariu v Kanadě. Když jí bylo pět, přestěhovali se do města Napanee.V roce 1998 vyhrála soutěž a možnost zazpívat si s Shaniou Twain na jejím prvním velkém turné. Při vystoupení v Lennox Community Theatre si Avril všiml místní folkový zpěvák Steve Medd (příbuzný vlivného kanadského novináře, Bena Medda), který ji pozval, aby si s ním zazpívala v jeho písni "Touch the Sky" z alba Quinte Spirit, které vyšlo v roce 1999. prvním albu. Let Go (2001-2003) stalo se nejprodávanějším ženským albem toho roku a nejprodávanějším debutem.Z alba byly vydány čtyři singly. (měla šest nominací) a cenu World Music Award za světově nejlépe prodávaného kanadského umělce a byla nominována na 8 cen Grammy. Under My Skin (2004-2006)Druhé album Avril Lavigne Under My Skin vyšlo 25. května 2004 v USA. Tam se okamžitě umístilo na prvním místě, stejně jako ve Velké Británii, Německu, Japonsku, Austrálii, Kanadě, Mexiku, Argentině, Španělsku, Irsku, Thajsku, Koreji a HonKongu. Získala pět nominací na ceny Juno Award 2005 z nichž vyhrála tři. V únoru 2004 začala Avril chodit s Deryckem Whibleym, hlavním zpěvákem skupiny Sum 41.
   27. června 2005 se zasnoubili. Deryck požádal Avril o ruku při výletu do Benátek.Vzali se v sobotu 15. července 2006 v kalifornském pobřežním městě Montecito. Avril zpívá se svou kapelou, kterou tvoří bubeník Matthew Brann, bas kytarista Mark Spicoluk, kytaristi Jesse Colburn a Evan Taubenfeld. Své celosvětové turné začala prvními návštěvami Japonska, Evropy a v Austrálie.

Kod na the sims 3

5. srpna 2010 v 12:36 The sims 1,3
Zmášknete najednou CTRL a SHIFT a C

Oběví se vám nahoře obrazovky modrá lišta

A tam napíšete kod

Motherlode- přidá vám na učet: 50 000§

Testingcheatsenabled true (vylepšení potřeb)- najedete šipkou na určitou potřebu př:(Hlad) klikněte a zaroven držte a jezděte myší doprava nebo do leva podle toho jak moc chcete danou potřebu zhoršit nebo zlepšit.
Kod na the sims 1

5. srpna 2010 v 12:18 The sims 1,3

Kod na the sims 1


ABY VAM PŘIBYLO NA UČTĚ 1000KČ MUSÍTE UDELAT: - NAJEDTE NA REŽIM STAVĚNÍ:na klavesnici držíme najednou ctrl a shift pustíme a dame hned c měla by se oběvit tabulka a tam nejdřív napíšete klapaucius a date entr A VAŠ UČET SE ZVÍŠÍ O 1000 KORUN, a pak už stačí jen dat zase ctrl a shift pustit a c a napsat tam jen už- !(vykřičník) ale pst :-)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!