Vítejte na mém blogu :-)

Červen 2014

Obalový design

11. června 2014 v 18:22 Technologie

Obalový design

HISTORIE

· V minulosti byli rody i vesnice samozásobiteli, a pokud bylo třeba něco uchovat, daly se využít přírodní materiály pro úschovu
· Používala se vydlabaná ty tykev, lastury, listy, později vydlabané dřevo, spletené traviny nebo zvířecí orgány
· Tímto způsobem byli potraviny uloženy pro pozdější spotřebu
· Rozvoj použití kovu a hrnčířství vedlo k dalším formám úschovy i balení

1) Papír a papírové výrobky

· V Číně byla použita kůra z moruše k zabalování potravin už 100 let p.ř.n.l.
· Papírové pytle a sáčky byly poprvé vyrobeny v Anglii v 19.st.
· Na začátku 20.st. se začaly používat automatické linky na výrobu papírových pytlů
· Přepravní krabice z vlnité lepenky začaly nahrazovat dřevěné bedny a krabice
· Teprve s používáním plastů od 70.let.20.st. se papír a příbuzné produkty poněkud stáhly z použití

2) Sklo

· Bylo používáno v Egyptě již 1500 let p.ř.n.l.
· Bylo vyráběno ze základních běžně dostupných materiálů (soda, vápenec, písek, křemen) které byly roztaveny a formovány do různých tvarů
· Od roku 1200 p.ř.n.l. bylo sklo lisováno do forem ve tvaru šálků a mís
· Až v 19.st. se začalo sklo vyrábět s využitím formy a foukání zároveň, což umožnilo tvořit různé tvary i velikosti (kapka roztavené skloviny byla vložena do spodní části formy a vyfouknuta aby vytvořila tvar podle formy )
· Kovové konve na mléko byly nahrazeny skleněnými lahvemi na konci 19.st.
· S příchodem sifonu bylo třeba vyřešit problém, aby uzávěr vydržel tlak uvnitř lahve
· Tak přišel na svět korunní uzávěr i otvírač na lahve
· A právě rozvoj uzávěrů zajistil vývoj a použití umělých hmot

3) Kov

· Starobylé stříbrné a zlaté poháry byly drahé, a proto byly vyvinuty slitiny, tenké nánosy a nátěry
· Plechovky ze železa potažené cínem byly známy od 14.st.
· Potraviny zatavené v cínových plechovkách a sterilizované varem, mohli uchovat potraviny po dlouhou dobu
· Hliníková plechovka se objevila roku 1959 společně s odtrhovacím ouškem
· Později byl hliník nahrazen plastem (tuby na pasty)


4) Plasty

· Byly objeveny v 19.st. pro účely armády, tkanina byla pokryta tenkou vrstvou gumy pro výrobu pláštěnek
· V roce 1950 byl k dispozici pěnový polystyrén
· Krabice z pěnového poliesterénu se staly velmi populárními v potravinářském průmyslu
· Později byly vyvinuty smrštitelné folie
· Nádoby z polietilénu (petlahve) vstoupili na trh v roce 1977

5) Etikety a obchodní značky

· Jedním z posledních trendů v obalové technice je označení výrobku obchodním jménem a informace o obsahu (Jen v USA je milion obchodních známek (značek)
· Nálepka (etiketa) obsahuje mnoho informací k ochraně a poučení zákazníka

FUNKCE OBALU

· Obal je nevyhnutelnou a neodmyslitelnou součástí výrobků
· Nároky na obalovou techniku se utvářely především až s nástupem supermarketu na začátku 60.let 20.st.
· Tehdy se objevila nutnost, aby výrobek prodal obal

1) DŮLEŽITÁ KRITÉRIA OBALU

· JE NÁPADNÝ
· ZVIDITELŇUJE OBSAH
· JE TOTOŽNÝ S OBSAHEM
· MĚL BY SE LIŠIT OD OSTATNÍCH
· MUSÍ SPLŇOVAT ZÁKONNÉ POŽADAVKY
· MUSÍ OBSAHOVAT IDENTIFIKAČNÍ KOD

2) VÝZNAM A FCE BALENÍ

· CHRÁNÍ VÝROBEK PŘED ZNEHODNOCENÍM
· VYTVÁŘÍ RACIONÁLNÍ MANIPULAČNÍ JEDNOTKU
· JE PROSTŘEDKEM VIZUÁLNÍ KOMUNIKACE

3) EKONOMIKA BALENÍ

· BALENÍ ZAHRNUJE OPERACE DÁFKOVÁNÍ, PLNĚNÍ DO OBALŮ, POUŽITÍ OBALŮ, MANIPULACE S OB.
· FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ NÁKLADY NA BALENÍ
- Volba obalového materiálu
- Velikost obalu
- Vratnost obalu

4) INFORMAČNÍ FCE

· SLOŽENÍ
· TRVANLIVOT VÝROBKU
· DATUM VÝROBY- SPOTŘEBY
· NÁVOD K POUŽITÍ
· OŠETŘENÍ VÝROBKU

5) NÁROKY SPOTŘEBITELŮ

· VELIKOST VÝROBKU
· OCHRANNÁ FCE
· KONSTRUKCE OBALU
· DRUHOTNÉ VYUŽITÍ OBALU SPOTŘEBITELEM
· POSKYTNUTÍ ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ

6) NÁROKY OBCHODU

· INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA
· UPOPUTÁNÍ POZORNOSTI
· PSYCHOLOGIE REKLAMY

7) NÁROKY PŘEPRAVY

· HMOTNOST, OBJEM, TVAR, PEVNOST, BEZPEČNOST UZÁVĚRU, ODOLNOST PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM
· SCHOPNOST ZDRUŽOVAT MENŠÍ OBALY
· PALETIZACE
· KONTEJNERY

· BEZ OBALOVÁ PŘEPRAVA

POTISKOVANÉ MATERIÁLY + další druh tisku

11. června 2014 v 18:21 Technologie

POTISKOVANÉ MATERIÁLY

· Sítotiskovou technologií lze potiskovat všechny běžné druhy materiálů
· Výhodou sítotisku je barevná stálost, trvanlivost potisku a příznivá cena
· Sítotisková barva se vpije do textilních vláknech - je možno prát i žehlit
B)MONOTYP
· Není pravá grafická technika v pravém smyslu slova, moli bychom ji zařadit také do technik malířských
· Jedná se malbu vytvářenou na hladkou kovovou či plastovou matrici, která je následně otištěna na vlhký papír, tak jako u ostatních grafických technik
· Slovo monotyp či monotypie znamená že vytváříme vždy jediný originál a každý další otisk je vždy originální
· Výsledek má nezaměnitelný svěží charakter, který není možné jiným způsobem docílit
· Pomocí monotypu můžeme vytvářet jak realistické motivy, tak i neomezeně experimentovat s barvou a tvarem
· Na matrici se maluje štětcem nebo špachtlí, také stěrkou, malými kousky lepenky, umělé hmoty, nebo i prsty
· Světlá místa se vybírají hadříkem (místo kde není barva, která zůstanou při tisku bílá
· Do malby lze kreslit tím že se odebírá barva, nebo se kresba vyryje hrotem štětce nebo jiným předmětem
C)SLEPOTISK
· Slepotisk nebo technika reliéfní ražby je způsob jak vytvořit na papír plastický motiv
· Říká se mu také suchý tisk provádí se tiskovou formou bez barvy nebo razící formou do kvalitního zejména ručního papíru
· Slepotisk se tiskne z dřevěných či kovových matric s výrazným reliéfem
· Používá se také k výrobě ozdobných prvků, např.: pečetě či loga
· Slavnostní ráz může být podtržen např.: pozlacením
· Používá se také na úřední dokumenty např.: vysokoškolské diplomy jako nesnadně napodobitelný
· Razí se pomocí protitlaku v malých sériích nebo v tiskařských lisech
· Vzniklý reliéf vytváří hru světla a stínů
A) PAPÍROTISK
· Je snadný tisk používaný v ZŠ a ZUŠ apod.
· Jednoduchý motiv (obličej, zátiší, krajina) se vystřihne z tvrdého papíru tak aby vyvýšená místa tiskla barvu a místa vystřižená ( odstraněná místa při tisku bílá)
· Je vhodný k barevným soutiskům

Ostatní tisk

11. června 2014 v 18:19 Technologie

Ostatní tisk

· Do ostatních technik řadíme ty, které se nevešly do předešlích
· Jedná se zejména o SÍTOTISK, MONOTIP, PAPÍRO TISK
· Některé z těchto technik leží již na konci grafiky

A) SÍTOTISK

· (serigrafie)
· Také používáme název šablonový tisk, nebo průtisk
· Síto tisk byl vynalezen na dávném východě (Čína, Japonsko)
· Princip tisku v protlačování barvy přes prostupná místa šablony
· Acetonovým lakem vykryjeme všechna místa, která mají při tisku zůstat bílá
· Lak nesmí být řídký, nezalepil by dírky v sítu, a nesmí být také hustý, aby po zaschnutí nevytvořil na sítu nerovnosti
· Síto se skládá z rámu z kovu, dřeva (uhelon, nivold, hedvábí, nebo kovová vlákna)
· Síťovina může mít různý počet ok počítaných na centimetru čtverečním
· Síťovina se napíná ručně pod rám jako malířské plátno, nebo pomocí hydraulického zařízení, které rám napíná všemi směry současně
· Osnova síťoviny musí být rovnoběžná s rámem, lepí se speciálními lepidly (cheopren)
Druhy sítotisku:Podle zhotovení šablony existují 2 druhy sítotisku
1) Přímí
2) Nepřímí
1) Přímí
A) přímá vymývaná šablona
· Na spodní části síta zhotovíme kresbu mastným materiálem (litografická křída, tuž)
· Masnou kresbu poté vykryjeme vykrývacím roztokem ( roztok vykryje jen okolí kresby)
· Po zaschnutí se kresba vymyjí ředidlem, čímž se zprůhlední
B) přímá vykrývaná šablona
· Na spodní stranu síta se vykrývacím lakem zakryjí místa, která se nemají tisknout
· Kresba tak zůstane na sítu průchodná

C) Přímá fotomechanická šablona
· Je nejvíce používaná
· Na spodní straně síta naneseme světlocitlivou emulzi
· Ve vakuovém rámu se na síto přiloží čitelná pozitivní montáž (text, kresba, fotografie)
· Po té následuje osvit
· Místa která zůstanou neosvětlena se proudem vody odplaví a zprůhlední
· Po osušení provedeme retuš a můžeme tisknout
2)Nepřímí
A)Nepřímá vyřezávaná šablona
· Na skleněnou podložku se nalepí papír, na který provedeme kresbu
· Kresba se na skle vyřeže a tisková místa se oddělají
· Přiloží se napnuté síto a kresba se na papíře vtlačí pomocí nitrolaku do síťoviny
· Po zaschnutí zůstane kresba na sítu
B)Nepřímá fotomechanická šablona
· Na pracovní folii položíme světlo-citlivou vrstvu ve vakuovém rámu, vykopírujeme nečitelný pozitiv (mastný povrch světlo-citlivé emulze)
· Emulze se přenese na napnuté síto a sloupne se nosná folie
· Vytvoří se šablona a zprůchodní se místa kresby- tato cesta je vhodná pro naprosto přesné soutisky

SÍTOTISKOVÉ STROJE (plošné i rotační)

A: Ruční stroje- stoly

1) Síto upevňujeme jednou stranou aby se dalo zvednout
2) Pracovní plocha s podtlakovou fixací papíru
3) Vedení těrky a výměna papíru a zvedání papíru se provádí ručně

B: Poloautomaty

1) Ruční nakládání a vykládání materiálu ale automatický tisk

C: Třičtvrtě automaty

1) Ruční nakládání materiálu ale automatický tisk a vykládání materiálu

D: Automaty

1) Celý proces tisku probíhá automaticky

TĚRKY- TŘÍČE ( k sítotisku )

· Jsou sestaveny z pevného držadla (kov, dřevo) s gumovým nebo pryžovým břitem a s různými profily
· Gumovou těrkou se hustá sítotisková barva protlačuje nezaslepenými otvory na potiskovaný materiál

BARVY

· Při více barevném sítotisku se používá na každou barvu jiné síto
· Kromě běžného plochého tisku můžeme dosáhnout semišového efektu, 3D efektu, třpytivého e., a dalších
· Barvy dělíme podle schnutí na: 1) RYCHLE SCHNOUCÍ (Další manipulace do 15 min.)
2) POMALUSCHNOUCÍ
3) UV BARVY ( zaschnou po průjezdu UV tunelem)
4) PLASTIZOLOVÉ BARVY (zaschnou až po průjezdu tepelným tunelem)


· Známe barvy lesklé, matné, reflexní, metalické, transparentní
· Vedle barev používáme také laky: A) lokální (parciální)
· B) reliéfní

· C) UV lak

Tisk z plochy

11. června 2014 v 18:18 Technologie

1) Tisk z plochy

· Jde o techniku která nevyžaduje vyhlubování materiálu matrice
· Plocha je chemickou cestou připravena tak, že nanášenou barvu přijímá kresba a nepokreslená část je odpuzuje
· Využívá se principu odpudivosti vody a mastnoty
· Nejrozšířenější technikou je litografie, ofset a světlotisk

A) LITOGRAFIE

· Také kamenotisk - slovo pochází z řeckého slova lithos- kámen, a grafien- psát
· Byla vynalezena roku 1796
· Používá tiskové formy bez jakého-kolik reliéfu, vystouplého či vyhloubeného
· Tisknoucí i netisknoucí prvky jsou na jedné výškové úrovni
· Její podstatou je jemně vyhlazený kámen - druh vápence
· Na jeho povrh se ručně mastnou tuží přenese kresba písma nebo obrazu
· Namaštěná místa přijímají mastnou tiskovou barvu jsou to tedy místa tisknoucí
· Místa netisknoucí se navlhčí vodou aby barvu nepřijímala
· Pórovitý kámen přijímá jak mastnotu tak i vodu
· Kamenná deska bývá i u velkých formátů přes 10 cm tlustá a často se slepuje ze dvou druhu kamene
· Před každým naválením barvou a tiskem se vždy kámen vlhčil
· Po vybarvení následuje přímý tisk na papír
· Proces vlhčení a namalování barvou a otisku na papír se ve stroji stále opakuje
· Kresba musí být na kameni zrcadlově obrácená podobně jako je tomu u knihtiskových forem
· Tisk z kamene byl pomalý a manipulace s kameny byla namáhavá a proto kamenotisk postupně vymizel
· Byl nahrazen produktivnější technikou ofsetovou
· Dnes je litografie využívána pouze jen jako umělecká technika pro tisk grafických listů

B) OFSET

· Je tisk nepřímí, protože z tiskové formy se nejprve tiskne na pryží potažený válec a z něho teprve na papír
· Barva se tedy přenáší dvakrát a předloha na tiskové formě není stranově převrácená
· Zároveň umožňuje tisknout jemné detaily i na méně kvalitní papír, na rozdíl od knihtisku
· To je dáno pryžovaným válcem, který je schopen přilnout i na ne zcela hladký povrh
· Pojmenování ofsetu vzniklo z anglického pojmu off-set- tisk přenosný, nepřímí
· V současné době můžeme ofset rozdělit do dvou způsobu tisku a tím je :

1) Klasický ofset vlhčený

2) Ofset nezvlhčený (suchý ofset)

1) Klasický ofset vlhčený

· Je to nejpoužívanější tisková technika na světě
· Touto technologií je vytištěna většina knih, novin, časopisů a letáků
· Tisková forma je hliníková deska, na jejíž jedné straně jsou naneseny 2 rozdílné vrstvy
· Nanesení textu či kresby se provádí lejzrem, která naruší hydrofobní vrstvu v místech kde se nemá tisknout
· V místech kde forma tisknout má se ponechá nenarušená
· Technologie lejzrového vypalování se jmenuje CTP
· Původní technika výroby ofsetových tiskových forem bylo vysvicování filmu, zkrze průhledná místa na filmu prošlo světlo které rozrušilo hydrofobní tisknoucí vrstvu která se následně vývojkou odplavila
· Takto vzniklá tisková forma se napne do stroje na formový válec
· Na tiskovou formu je navalována zároveň voda i barva
· Tisknoucí místa přijímají barvu, netisknoucí místa přijímají vodu
· Zároveň se válec formový s tiskovou formou dotýká s válcem přenášecím, na který se každé otočení přenáší barva z tiskové formy
· Aby měl dotyk papíru a pogumovaného válce přenášejícího tlak, je pod papírem ještě protitlakový válec

2) Suchý ofset (nevlhčený)

· Pod tímto pojmem se skrývá technologie která pracuje aniž by potřebovala pomoc vody
· Na tiskovou formu je nanesena silikonová vrstva i vrstva polymerová, přičemž silikonová vrstva tvoří místa netisknoucí a vrstva polymerová tvoří místa tisknoucí
· Tento typ ofsetu vyžaduje termoregulační systém který udržuje stálou teplotu tiskových válců
· Suchý ofset je vhodný pouze pro malonákladové zakázky, dosahující za to ale vysoké kvality tisku

C) SVĚTLOTISK

· Jedná se o reprodukční techniku s mimořádně vysokou kvalitou tisku, která vychází z principu litografie
· Tisková deska se vytváří osvětlením želatinové vrstvy, upravené chromovými solemi tak, že se stává citlivou na světlo

· Osvětlená želatina tvrdne, je odolná proti vodě a schopná přijímat barvu

Tisk z výšky

11. června 2014 v 18:17 Technologie

1) Tisk z výšky

· Je nejstarší grafickou technikou a dnes také nejrozšířenější
· Při tisku se na matrici nanáší barva naválením na vyvýšená místa a přitlačí se papír
· Otisk má charakter ostře ohraničené plochy
· Nejznámějšími technikami jsou dřevořez, dřevoryt, linoryt, linořez, kovoryt, kamenoryt

A) DŘEVOŘEZ

· Je nejstarší grafickou technikou používanou dekorativně již v antických dobách
· Nejdůležitější je správný výběr měkkého dřeva- lípa, topol, hruška, nebo jabloň a ořech a hladký povrh desky
· Kresba na papíře se překreslí na pauzovací papír, který se přiloží na dřevo a kresba se obtáhne tak aby se obtiskla na ploše desky.
· Zkušený kreslíř může kreslit přímo na desku
· Dále s použitím nože a řezbářského dláta vyřeže kresba ( všechny plochy a linie do hloubky 1 mm až 2 mm)
· Potom se pomocí válečku nanese barva, přiloží se grafický papír na který se barva otiskne
· Jednou z nejvýznamnějších osobností dřevořezu je

Albrecht Durer, v ČR jsou známé barevné tisky Josefa Váchala

B) DŘEVORIT ( xylografie)

· Je technika z 18. St.
· Na rozdíl od dřevořezu je matrice nařezaná napříč létům, malé nařezané kousky dřeva se klíží a jejich povrh se zbrousí
· Je to složitější technika než je dřevořez
· Tím vznikne dřevěná matrice nebo-li stoček
· Pro tyto účely je vhodné dřevo tvrdé například buk
· K rytí je potřeba mít specielní xylografická rydla vyrobená ze zakalené ocely
· Hloubka vrytu je 1 mm

C) LINORIT

· Technika tisku z výšky
· Tiskařská převážně olejová barva se válečkem nebo hadříkem nanáší na vystouplé plochy
· V satinýrce (válcový přítlačný stroj) nebo ručně, pomocí válečků se silovým přítlakem přenáší na navlhčený grafický papír
· Linoryt někdy také linořez je náhražkou dřevorytu i dřevořezu
· Výhodou je snadné a rychlé rytí
· Původně bylo k výrobě matric používáno linoleum (korková drď pojená linovou fermeží) - převařený lněný olej
· Dnes je linoleum nahrazeno PVC
· Lesklý povrh je před samotným tiskem potřeba zbrousit pomocí smirglu, jinak by tisková barva ztékala
· K linorytu potřebujeme nožíky, dláta či rydla různých tvarů a profilů

· Jako náhrada lina se dá použít také plexisklo, sololit či sádrová deska

Tisk z hloubky (hlubotisk)

11. června 2014 v 18:16 Technologie

JEDNOTLIVÉ GRAFICKÉ TECHNIKY

1) Tisk z hloubky (hlubotisk)

· Je to grafická technika, kdy jsou linie nebo ploch vyhloubeny mechanicky nebo chemicky a do vzniklých prohlubní se vtírá tiskařská barva
· Ostatní hladký povrh se otře
· Velkým tlakem při tisku se barva ve vyrytých částech matrice otiskne na papír

Matrice a stoček: Matrice - tisková deska (deska do které se ryje a leptá)

Stoček- určitá část textu z obrázků
· M+S je to v podstatě to z čeho se tiskne
· Podle zvoleného materiálu matrice mluvíme o mědirytu, ocelorytu ……
· Do technik mechanických patří např.: suchá jehla nebo mezzotinta
· Do technik chemických patří např.: čárový lept, měkký kryt nebo akvatinta
MECHANICKÝ:

A: SUCHÁ JEHLA-

· Tradičním materiálem je měděná nebo zinková deska ale také plastové folie případně tvrdý karton
· Jde o techniku lineární, proto nejvhodnější přípravnou kresbou je perokresba, kterou lze nanášet pomocí pauzovacího papíru
· K rytí se používají ostré rycí jehly, aby byla vyrytá rýha hluboká, a na zatónování plochy lze použít smyrglový papír
· Hlubotiskový stoček se tiskne na vlhký papír, nejlepší je papír ruční

B: ČÁROVÝ LEPT-

· Technika je nazývaná podle vyleptaných čar, nejčastěji do měděné desky
· Na zahřátou desku se nanáší pevný kryt ( včelí vosk, asfalt, mastix) do kterého se ryje ocelovou rycí jehlou
· Lepidlo pak vyleptá jamky, přičemž hloubka a šířka čar závisí na délce leptání

C: MEZZOTINTA-

· Technika mezzotinta je jedna z nejpopulárnějších technik
· Výsledná grafika rozehrává celou škálu sametových odstínů (měkká) zvolení barvy
· Umělci ji pro její obtížnost a časovou náročnost téměř nepoužívají
· Měděná deska se co nejjemněji rozzrní pomocí skobliny (polokruhový nůž, hustě špičatě ozubený)
· Je třeba trpělivě a mnohokrát přejít skoblinou všemi směry
· Toto skoblení trvá dlouho a potřebuje velkou zručnost

D: AKVATINTA- (zrnkový lept)

· Vynález podnítila potřeba tisknout souvislé plochy barvy, neboť dosavadní grafické postupy vychází jen ze systémů čar
· Měděná nebi zinková deska se pokryje jemným kalafunovým práškem
· Prášek je možné na desku naprášit ručně nebo tzv. zaprašovací skříní
· Naprášená deska se vyjme a nahřívá nad kahanem dokud se zrnka kalafuny neroztaví
· Štedcem se klade kryt ( asfaltový lak) na ta místa které mají zůstat bílá
· Po natření zadní desky asfaltovým nátěrem je možné začít leptat
· Rozdíl mezi mezzotintou a akvatintou- mezzotinta: Ruční mechanický
·Akvatinta: chemický

E: MĚKKÝ KRYT-

· V moderní grafice se jedná o oblíbenou techniku
· Velmi dobře se kombinují s akvatintou nebo leptem
· Na desku se nanese kryt (jedná se o totožnou směs jako při leptu ale změkčenou lojem nebo vazelínou)
· Na desku se upevní papír s kresbou
· Tužkou se kresba obtáhne a protlačí krytem až na povrh kovové desky

· Po odstranění papíru se deska zaleptá a po odstranění krytu je deska připravena k tisku

GRAFICKÉ POJMY, HISTORIE GRAFIKY

11. června 2014 v 18:15 Technologie

GRAFICKÉ TECHNIKY:

· TISK Z VÝŠKY (dřevoryt)
· TISK Z HLOUPKY (lept, suchá jehla)
· TISK Z PLOCHY (litografie)
· Dále existují techniky i mimo tyto techniky: SÍTOTISK ( serigrafie)
· MONOTIP
· PAPÍROTISK
· U soudobé grafiky dochází často ke kombinaci několika technik nebo k soutiskům z několika desek
· Dochází také k celé řadě experimentů př.: tisk z igelitu, tisk z koláže…..

GRAFICKÉ POJMY:

1) PAPÍR

· Drtivá většina grafických tisků je tištěna na papír
· Existují jen několik výjimek ( tisk na hedvábí, plátno, sklo) které se dají používat jen na kuriozity
· Nejstarším papírem je papír ruční
· Strojový papír vznikl až na začátku 19.st. a od pol. 20.st. je používán i na tisk grafik
· Přesto je i dnes většina kvalitních grafických listů tištěna na papír a to zejména pro vhodnější vlastnosti při tisku (savost, aby to vydrželo, pevnost)

2) TISK

· V počátcích grafiky byl umělec autorem námětů, rytcem i tiskařem
· Dnes je časté že si umělci nechají své grafiky tisknout v tiskařských dílnách
· Platí to zejména pro litografii, kde je k tisku třeba speciálního vybavení
· Většina grafiků, pokud si listy netisknou sami, používá jen jednoho tiskaře, jelikož používané techniky bývají často velmi odlišné a způsob tisku vyžaduje značnou dávku zkušeností.

3) NÁKLAD

· Se rozumí celkový počet listů vtisknutých z jedné desky (matrice- deska)- z které se tiskne
· U starých listů záleželo spíše na poptávce než na technických možnostech
· U současné grafiky je většina děl signována (podepsána) i číslována
· Ve většině případů nepřesahuje náklad 100 tisků (protože by to ta matrice nevydržela)
· Při tisku dochází k postupnému opotřebování desky a některé techniky (suchá jehla) poskytnou jen zhruba 50 kvalitních tisků

4) AUTORSKÉ TISKY

· Se rozumí tisk mimo náklad
· Tento výtisk je podepsán autorem a označen A.T. nebo E.A.
· Počet autorů tisku by neměl nikdy přesáhnou 10% číslovaného nákladu
· Jedná se o tisky při niž autor zkouší různé barevné tony či stav desky
· Často si také autor pořídí několik několik málo autorských tisků pro svůj archív v případě že byl celý náklad objednán sběratelem či institucí

5) TISKAŘSKÁ ZNAČKA

· Je důkazem že grafiku tiskl sám autor
· Většinou bývá umístěna vlevo hned pod okraj tiskové plochy
· Tisková značka se vyskytuje výhradně ne moderní grafice
· Jestli že byl list vytištěn někým ze známých tiskařů, může mít i pečeť, slepotisk či tiskařskou značku tiskaře nebo tiskařské dílny

6) PODPIS

· Má být jakousi zárukou pravosti
· Zvyk podepisovat grafiky se ujal až v 2. Pol. 19. St.
· Lístky se podepisují zásadně tužkou

7) MONOGRAMY

· Nejstarší grafika byla anonymní
· V 16. St. se ujal zvyk opatřovat grafiky autorským monogramem
· Obyčejně se jedná o zkratku autorova jména v obrazové části (mono-gramisté)

HISTORIE GRAFIKY

· V 16. St. se rozvíjí technika mědirytu
· Vůdčí roli v umění hraje malířství a grafika pak slouží především k reprodukci výtvarných děl
· Velkého rozmachu dosahuje grafika v Nizozemí např.:
PETR PAUL RUBENS- Zaměstnával ve své dílně rytce kteří ryli podle jeho obrazů
· V barokní době jsou grafické techniky ve velké oblibě
· Věnují se jí i takový mistři jako:
VAN DYCK či REMBRANT- Jehož lepty shrnují snad všechny náměty- portréty, krajiny, zátiší, žánrové výjevy (selský, vojenský, městský, společenský)
· Jedním z nejdůležitějších grafiků baroka byl český tvůrce
VÁCLAV HOLLAR- Jehož grafiky jsou technicky dokonalé (ilustrace Ezopových bajek nebo motivy Evropských měst)
· V 17.st. se objevuje další grafická technika a to
MEZZOTINTA 
· V Italském umění vyhovoval spíše lept¨
· Japonští mistři dosáhly až zázračných dovedností dřevořezu s realistickou kresbou, což ovlivnilo evropské umění 19. St.
· Další grafická technika je:
AKVATINTA
· Se objevila ve Francii v polovině 18. St. a velice oblíbenou se stala v 19.st.

· Kombinací akvatinty a leptu vytvořil vynikající grafické cykly španělský malíř FRANCISCO GOYA

Grafické umělecké techniky

11. června 2014 v 18:13 Technologie

Grafické umělecké techniky

· Umělecká grafika je jedním z druhů výtvarného umění
Výtvarné umění: Malířství, kresba (grafika), architektura (z50%)

· Grafikou nazýváme umělecké dílo, kdy umělec použije jednu z technik a dílo rozmnoží na několik exemplářů
· Každý exemplář je považován za originál ne za kopii

HISTORIE GRAFIKY:

· První grafické techniky se objevily v Číně v 6. St.
· Používáme techniku dřevořezů
· Ve 13. St. se dřevěné stočky používali k tisku na plátna
· Postupem času již technika dřevořezů, později dřevorytů přestala vyhovovat a umělci hledali techniku a materiál, který byl schopen přenést jemnější práci
· Odtud pramení vynález tisku z hloubky, kdy umělec vyryje námět do ocelové či měděné destičky

CO NENÍ GRAFIKA:

· Do umělecké (volné) grafiky nepatří plakáty, pohlednice, knižní ilustrace
· V některých případech je velmi těžké rozpoznat rozdíl mezi původní grafikou a reprodukcí
· Ve většině případů pomůže důkladné prozkoumání lupou, kdy po zvětšení objevíme na reprodukci rastr

ROZDĚLENÍ GRAFIKY:

A: Volná
B: Užitá
C: Reprodukční
D: Dekorativní

A: Volná grafika: Též grafika umělecká je grafikou kdy umělec tvoří dílo dle vlastní volné představy, jeho je námět, myšlenka i provedení

· Dílo tak např.: nejblíže k obrazům

B: Užitá grafika: Jedná se o grafiku k praktickým účelům

· Patří sem novoročenky, pozvánky, svatební oznámení, ale i plakáty a knižní obaly
· Jelikož všechny tyto obory existují nejen jako původní grafika, je zde třeba rozlišovat díla která vznikla grafickými technikami a obyčejnými tisky z tiskárny

C: Reprodukční grafika: Je grafika dle cizí předlohy

· Měla velký význam před vynalezením fotografie pro vývoj a hlavně produkci umění
· Nahrazovala fotografii
· Malířská, sochařská, architektonická díla nabylo možné reprodukovat pomocí fotografie a tak se reprodukovala do celého světa pomocí grafického přepisu

D: Dekorativní grafika: Jedná se o díla která byla původní součástí nějakého knižního díla a doprovázela text

· Patří sem např.: grafika květin, ptáků, pohledy na města (veduty) , dále výjevy z venkovského života

· Dnes by jsme tuto skupinu grafik mohli pojmenovat jako ilustrace

Základní pravidla (propagační) produktové fotografie:

11. června 2014 v 18:12 Technologie

Základní pravidla (propagační) produktové fotografie:

· Známé pořekadlo tvrdí že: " Fotografie je více než 1000 slov"
· V reklamní sféře to platí dvojnásob
· Nekvalitní f. jinak kvalitního produktu bude velice těžce přesvědčovat zákazníky
· Fotografie tvoří základní prvek mnoho tiskovin i reklamních aplikací, a proto je nutné k ní přistupovat s odpovídající vážností a pečlivostí
· Obrazovou část reklamy, především fotografie si zákazník prohlíží jako 1., až po té následuje textová část a grafické zpracování

1. OBSAH VYJADŘUJE SMYSL ČI MYŠLENKU

· Zní to jako samozřejmost ale mnoho reklamních materiálů tento účel nesplňuje
· Výrobce oděvů, který si zakládá na kvalitě zpracování těžko přesvědčí fotografii na kterých jsou rozesmátí teenageři ve skoku ze skály
· Fotografie je součást reklamy a smysl reklamy by měl být především prodej

2. KVALITA FOTOGRAFIE

· Levná zrcadlovka, nekvalitní objektiv, provizorní ateliér snižuje kvalitu f. a tím i účinnost reklamy

3. VYSOKÉ ROZLIŠENÍ FOTOGRAFIE SLOUŽÍ PRO POUŽITÍ K JINÝM ÚČELŮM

· Je dobré vést si archiv snímků ve vysokém rozlišení- ty lze vždy zmenšit, ale opačně to není možné
· Je škoda když nemůžete snímek použít pro billboard či banner, protože nemá dostatečné rozlišení

4. SOUHLAS S UŽITÍM

· Neboli autorská práva, umožňuje aby fotografie byla použita nejen např.: na letáku pro který byla vytvořena, ale i pro pozdější billboard, citilift…..

5. PREFERUJTE ORIGINÁLNÍ FOTOGRAFIE NEŽ FOTOGRAFIE Z FOTOBANKY

· Vždy je lepší pracovat s vlastními f., u snímků z fotobank riskujeme, že stejný snímek může být použit někým jiným

· Existuje ale i situace kdy ze výběru snímků z fotobank nelze vyhnout ( letní motivy v zimě)

Kompozice ve fotografii: Jak je složený obraz ( skladba)

11. června 2014 v 18:11 Technologie

Kompozice ve fotografii: Jak je složený obraz ( skladba)

· Znamená souhrn pravidel a doporučení pro uspořádání prvků v (uměleckém) díle (grafický design, fotografie, sochařství)
· Tato pravidla obsahují doporučení jako například : Soustředit se na hlavní motiv
Soustředit se na střed
Nebo na zlatý řez
· Důležitým faktorem je vyvarování se zmatečných nebo rušivých prvků

1. KOMPOZIČNÍ PRINCIPY: Jsou postupy které je uplatňují i v jiných oborech a mají obraznou platnost
- Jsou to kompozice : Role, rytmu, kontrastu, symetrie, proporce
2. KOMPOZICE LINEÁRNÍ: linie vznikají na ostrém rozhraní dvou tonů a to zabarvením předmětů s liniemi, rozhraní světla a stínů apod.
- Podle umístění a charakteru mají linie různý účinek
- Tvary, které jsou podobné liniím, jako telefonní kabely, cesty, kolejnice mohou být použity pro záměr lineární kompozice
- Linii vytvoří také uspořádání různých malých předmětů vedle sebe
- Důležité z hlediska uspořádání linií místo ze kterého je fotografie pořízena, neboť i malá změna perspektivy ovlivní estetický dojem na fotografii
3. KOMPOZICE TONÁLNÍ: Postavena na tonu barvy (1. Barva)
- Je skladba tonů určité barvy ve fotografii
- Tony na snímku vznikají zabarvením plochy určité barvy a obraznosti, osvětlení světlem určité intenzity a barvy
- Tvarem může být kámen, kopec, mrak apod.
- Pokud se mají samostatně výtvarně uplatnit, musí zaujmout dostatečnou plochu (uplatnit ty tvary- kopce, mraky)
- Hlavní motiv má být tonálně odlišený od svého okolí
4. KOMPOZICE BAREVNÁ: (nebo barevná skladba) , ( Více barev) je postup pro uspořádání barev a prvků obrazu
· Je určována barevným individuálním názorem autora, jeho estetickým vnímáním5. KOMPOZICE PROSTOROVÁ: Rozděluje obraz na jednotlivé části pomocí zlatého řezu, dělením na třetiny, pomocí lichého počtu, pomocí prostorových plánů, podhledů a nadhledů nebo pomocí výřezů

Další druhy fotografií

11. června 2014 v 18:10 Technologie

1. MODNÍ FOTOGRAFIE:

· Fotografie mody je fotografický žánr, který zobrazuje oděvy a jiné módní výrobky
· Fotografie mody je nejčastěji určena pro reklamu nebo módní časopisy
· Tento žánr si časem vydobyl svůj vlastní estetický styl, v níž je móda a odívání posíleno vhodným příběhem a exotikou

2. PORTRÉTNÍ FOTOGRAFIE:

· Je zachycením podoby jedné nebo více osob na fotografii, ve které převládá tvář a její výraz
· Cílem je aby fotografie zobrazovala podobu, osobnost, nebo náladu portrétovaného
· Portrét není náhodný snímek, ale komponovaný obraz osoby
· Portrétní fotografie často zobrazuje osobu hledící přímo do objektivu,ale pohled může být směřován i mimo osu
· P. f. zobrazuje člověka, velmi výjimečně i zvíře

3. ILUSTRAČNÍ A VÝTVARNÉ FOTOGRAFIE:

Ilustrační fotografie: Ilustruje, či-li objasňuje, osvětluje či vysvětluje- činí tedy věc, či je srozumitelnější
· Uvádí do situace, prostředí, sděluje celkovou atmosféru
· Zobrazuje věc v nějaké časové souvislosti, v nějakém prostředí ( na rozdíl od produktové f.)
Výtvarná fotografie: Zahrnuje širokou škálu záběru, snímaných výtvarným způsobem
· Jedná se o fotografie, které byly vytvořeny ke splnění tvůrčí vize umělců
· Klade větší důraz na estetickou hodnotu snímku, než klade reklamní fotografie
· Výtvarná fotografie stojí v kontrastu s novinářskou a komerční fotografii (hlavním cílem komerční fotografie je prodání produktu, nebo služby)

4. INTERIÉROVÁ FOTOGRAFIE:

· Se zaměřuje na tvorbu fotografie interiéru budov
· Zachycuje vnitřní prostory, nábytek a doplňky

5. FOTOGRAFIE ARCHITEKTURY:

· Také nazýváme Městskou krajinou
· Lze ji interpretovat ze tří různých hledisek
· A: Z pohledu investora bude důležitý celkový dojem budovy
· B: Stavitel bude chtít propagovat stavbu z estetického hlediska
· C: Architekt si bude všímat zachycení detailů

6. REPORTÁŽNÍ A DOKUMENTÁRNÍ FOTOGRAFIE:

Reportážní fotografie: ( Reportáre- přinésti zprávu) je součástí žurnalistiky, která připravuje a vytváří snímky pro doplnění zpráv, nebo článků
· S rozvojem tiskařských technik jako byl vynález hlubotisku, ofsetu, dosáhl foto-žurnalizmus nejlepší úrovně kvality v tištěných publikacích
· Příchod nových technologií jako byl internet zahájil novou éru v oblasti zpravodajství na celosvětové úrovni, označované jako digitální žurnalistika
· Foto-žurnalizmus je formou žurnalistiky, která pořizuje, edituje a prezentuje informační materiál ve zpravodajství, médiích včetně digitálních médií a zvukových dat
· Zahrnují taková pravidla, aby obraz který je spojen se zveřejňovanou událostí mohl být použit pro účely žurnalistiky
Dokumentární fotografie: (Dokumentum- předmět doličný)
· Je fotografický styl, který prezentuje fotografický dokument jako zobrazení reality, jako časový dokument, jako apel, nebo upozornění na danou skutečnost
· Rozlišuje se subjektivní a objektivní zájem, který za dokumentem stojí - př.: ideologické, nebo sociální pozadí

7. REPRODUKCE OBRAZŮ A UMĚLECKÝCH DĚL

· Cílem je zachování autentičnosti objektu, které přesně sdělí informace o něm a jeho vzhledu
· V klasické barevné fot. Je nutno počítat s barevnou teplotou světla, v digitální f. je nutné správné nastavení vyvážení bílé

· Reprodukce uměleckých děl má za cíl vytisknout reprodukci v co nejvyšší možné schodě s předlohou

Komerční fotografie:

11. června 2014 v 18:08 Technologie

Komerční fotografie: Dělíme podle barvy, námětu

A: Fotoaparáty podle barvy:
Barevná
Černobílá
Tonovací
B: Fotoaparáty podle námětu:
1. Reklamní f.:Technická a produktová f. vhodná pro celé reklamní spektrum užití ( prospekty, katalogy, letáky, plagáty)
2. Modní f,:Image a produktové snímky z oblasti oděvního průmyslu
3. Portrétní:Portréty známých osobností i portréty pro širokou veřejnost
4. Ilustrační a výtvarné: Vhodné pro knižní publikaci, nebo do interiéru (akt, krajina, zátiší, abstrakce….)
5. Interiérové: Snímky interiéru, památek domů…… (kuchyně, bazény, koupelny, obývák)

6. Fotografoe architektury

7. Reportážní a dokumentární: dokumenty kulturních událostí, dokumenty činnosti na stavbách

8. Reprodukce obrazů a uměleckých děl


1. KOMERČNÍ FOTOGRAFIE

· Význam fotografie (f.) v propagaci (pro.) potvrzuje především její schopnost věcně, přesně a přesvědčivě zobrazovat všechno, co je v propagaci prospěšné

· Fotografie představuje (zobrazuje) skutečnost

· Kresba představuje stylizaci a je méně věrohodná

· Nejvhodnější je propagační fotografie která dokáže vyjádřit propagační myšlenku jen fotograficky, názorně bez použití textu

VLASTNOSTI REKLAMNÍ (PROPAGAČNÍ) FOTOGRAFIE :

1. Originální myšlenku- Napr.: při propagaci parfémů

2. Srozumitelnost- Umožňuje rychle pochopit námět a myšlenku

3. Přesvědčivost- Opírá se o dokonalé znalosti zboží, a na základě této znalosti se pro zboží zvolí nejvhodnější záběr

· Propagační fotografie má správně zachycovat prostor, barvu, povrchovou strukturu předmětu, jen tak bude přesvědčivá

4. Pravdivost- Od propagační fotografie se očekává pravdivost

· Skresluje-li fotografie skutečnost pak to může být pouze tak, aby bylo na první pohled jasné že de o tvůrčí záměr

5. Technická dokonalost- Je samozřejmým požadavkem aby byla fotografie technologicky dokonalá

· Může ovlivnit celkový propagační účinek i možnost dalšího využití
· V současné době k technické dokonalosti napomáhá využívání digitální fotografie s použitím PC a digitální tiskárny
DO PROPAGAČNÍ FOTOGRAFIE PATŘÍ:
1. Fotografický poutač- Náladová fotografie může přiblížit určitou situaci, nebo prostředí
· Jejím úkolem je zachycení nálady která má upoutat klienta, připomenout mu cíl jeho hledání- většinou nákup zboží
2. Instruktážní fotografie- Zachycuj postupy při používání zboží
· Fotografické záběry mají být srozumitelné, tak aby nebylo třeba slovního vysvětlení
· Setkáváme se s nimi v katalozích, prospektech
· Oblíbené jsou módní fotografie, které propagují oblečení, účesy, kosmetiku
· Mohou se používat v časopisech, ale i jako poutač
3. Fotografie na pozadí VS- Taková fotografie může opticky prohloubit výkladový prostor
· Cíleně jsou vybírány fotografie krajiny, silnice, ulic, moře
· Jinak než na pozadí VS je možné rozměrné fotografie úspěšně použít na výstavách, veletrzích
· Fotografie významných osobností mohou tvořit image obchodní firmy
4. Fotografie v interiéru- Tvoří výzdobu vestibulů, konferenčních síní a jiných společenských místností
· Tyto fotografie mohou mít význam dekorativní, ale také i propagační
5. Polyekrán ve VS - Systém současného promítání obrazu na více promítacích plátnech, nebo seskupení fotografií různých velikostí na jedno téma, rozmístěné na celé VS
· Principem je vytvořit ze statických obrazů určitý děj

6. Produktová fotografie- Základem propagační ( reklamní) fotografie je produktová fotografie, nebo-li katalogová fotografie
· Zachycuje vizuální vlastnosti inzerovaného produktu- jeho design, konstrukci a významné části
· Na základě požadavků má za úkol vyfotografování zboží, předmětů, produktu ve sjednoceném stylu kompozici
· Produktová fotografie se využívá v brožurách a katalozích, internetových stránkách, v periodikách, uměleckých albech, pohlednicích, posterech ( poutačích) , plakátech
· Pro produktovou fotografii používáme specielní nástroje
· Specielní stůl, mikro-objektiv, polarizační filtry, beze-stínový box, různé zdroje světla, případně barevná pozadí
· Odstraňujeme zbytečné odlesky a odrazy, zdůrazňujeme objem,hloubku, strukturu povrchu objektu
· Př.: Fotografie produktu, které nejsou pozoruhodné, nebo jsou méně atraktivní ( lednička, žárovka, mechanické části strojů) dosahujeme účinku zajímavým osvícením s kreatyvnímy stíny, zajímavou perspektivou, případně pozoruhodnými doplňky, nebo dekoracemi
· Zvláštní oblastí produktové fotografie je tzv.: Food styling ( fotografie potravin)
- Specialista v tomto oboru se jmenuje komerční fotografie jídla v nejpříznivějším osvětlení
- Neatraktivní potraviny bývají často nahrazovány plastovými, nebo voskovými náhraškami
- Potraviny jsou ozařovány specielními prostředky a laky. Které jim přidávají bohatost a lesk, jsou nahrazovány kapalinami podobného vzhledu , aby snímek nejlépe vypovídal o jejich kvalitách
CHATAKTERISTIKA:
· Reportážní fotografie je fotografickým žánrem, pod oborem komerční fotografie, která se soustředí na foto komerčních produktů, nebo služeb
· Účelem reklamní fotografie je propagovat daný produkt (službu), zaujmout potencionálního zákazníka a přispět ke zvýšení prodeje produktu ( využíváním dané služby)
· Reklamní fotografie nemusí nutně zobrazovat produkt nebo službu přímo- Může sloužit k podpoře Brandu ( obchodní značka)
· Výsledek je u každé reklamní fotografie organizován reklamní agenturou, jejím specielním oddělení, podle požadavků zadavatelské firmy
· Typický výstup reklamní fotografie se nazývá Pack-shot- fotografie- ( pack- přesný rozsah)

Kde daný produkt je většinou včetně obalů a značení je hlavním předmětem snímku a vše ostatní jemu přiblíženo

ROZDĚLENÍ FOTOAPARÁTU

11. června 2014 v 18:06 Technologie
ROZDĚLENÍ FOTOAPARÁTU: Fotoaparáty dělíme podle citlivé vrstvy a podle konstrukce
A: Podle citlivé vrstvy: DESKOVÉ F.: Světlo citlivá chemická vrstva je nanesena na skleněnou desku
· Tento typ se využije na počátku fotografie
FILMOVÉ F.: V roli světlo-citlivé vrstvy hraje celuydový pás reagující na světlo svoji přeměnou
INSTANTNÍ F.: Je tip fotoaparátu se samostatným vyvolávacím filmem (palaroid)
DIGITÁLNÍ F.: Jako světlo-citlivý prvek je zde elektronický obrazový snímač (senzor)
· Tvoří miniaturní světlo-citlivé body (senzor) - pixel
· Součástí digitálního fotoaparátu je procesor, který převede signál na digitální
B: Podle konstrukce: INSTANTNÍ F.: palaroid
HLEDÁČKOVÝ F.:Přístroj se zvláštním průzorem vedle oběživu- hledáček
· Hledáček však neukazuje scénu skrze oběktiv
JEDNOOKÁ ZRCADLOVKA: Fotoap. Který je vybaven hledáčkem se sklonným zrcadlem
· Fotograf se dívá skrz optiku hledáčku přímo skrz objektiv
DVOUOKÁ ZRCADLOVKA: Přístroj se dvoumy oběživy
· Obraz z horního je odrážen pevným zrcadlem na matnici a dolní složí výhradně pro expozici

ZNAČKY FOTOAPARÁTŮ: Canon, Kodak, Konica, Panasonic, Nikon, Olympus, Pentax, Sory

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT: (používaný v propagaci)

· Při fotografování digitálním fotoaparátem je světlo přicházející zkrze
· U klasických analogových fotoaparátů ( analogie= obdoba, podobnost)
Je světlo zachyceno pomocí chemických změn na film
· V propagaci používáme 2 typy digitálních f.
· Kompaktní dig. Aparát: ( Digital)
· Obtycký průhledný hledáček
· Menší rozměr, menší zoom, malý senzor
· Zrcadlový dig. Aparát: ( zrcadlovka)
· Obraz jde z objektivu do hledáčku
· Může být Analogová, tak digitální
· Výměnný objektiv
· Možnost dokonalého ovlivnění hloubky ostrosti

· Větší rozměry i váha

Fotografie

11. června 2014 v 18:04 Technologie

Fotografie


· Je proces získávání a uchování obrazu za pomocí specifických reakcí na světlo
· Zahrnuje získání záznamu světla tak, jak jej odrážejí objekty na světlo citlivé médium, pomocí časové omezení expozice
· Slovo fotografie pochází z řeckých slov
FOS- světlo
GRAFIS- štětec
· Znamená kreslení světlem ( v překladu)

Fotoaparát: Je zařízení k pořizování a zaznamenávání fotografií ( tělo+ objektiv)

· Je to uzavřená komora s malým otvorem případně objektivem jimž dovnitř vstupuje světlo a nějakým druhem záznamové vrstvy na níž dopadající světlo kreslí obraz

Clona: Otvor pro vstup světla je vybaven clonou, umožňující měnit jeho velikost, a tím ovlivňovat množství vynikajícího světla

· Čím je otvor menší tím je paprsek vyšší a obraz je tudíž ostřejší

Hloubka ostrosti: Se vzrůstajícím zacloněním roste hloubka ostrosti ( že oblast před i zaostřeným místem se jeví jako ostrá)

Ohnisková vzdálenost: oh. Vzdál. Oběživu určuje přiblížení, neboli prostorový úhel, který bude fotoaparát snímat, určuje šířku závěru

Transfokátor (Zoom): V případě objektivů s proměnlivou ohniskovou vzdáleností

(transfokátory nebo-li zoomy) je hodnota závislá na použití ohniskové vzdálenosti)
· Různé druhy záběru

Závěrka: Důležitým prvkem fotoaparátu je závěrka jejímiž úkolem je bránit dopadům světla, když nefotografujeme

Expozice: Je doba otevření závěrky

· Čím déle je závěrka otevřená ( expoziční část) tím více světla dopadne na citlivou vrstvu
· Delší časy expozice způsobují pohybovou neostrost- rozmazání objektů
Objektiv: Pro správné vykreslení fotografie je třeba fotoaparát také zaostřit, aby se zbíhající paprsky z objektivu potkaly v místě kde dopadají na citlivou vrstvu

· Ostřením může být ruční, nebo automatické ( autofokus)

Rozdělení tiskových barev + BARVY POUŽÍVANÉ V PROPAGACI

11. června 2014 v 18:03 Technologie
Rozdělení tiskových barev:1) Podle technologie tisku- ( knihtisk, ofset, hlubotisk, flexotisk, sítotisk)
1) Podle způsobu tisku- ( tisk rotační)
2) Podle výsledného tisku- ( tisk novin a časopisů, obalů)
3) Podle tiskové barvy- (pastelové barvy- paste inks)
(a tekuté barvy- liguid inks)

BARVY POUŽÍVANÉ V PROPAGACI: 1) Knihtiskařské a ofsetové

a) Barvy pro rotační tisk:barvy couldsetové- zasychají za studena, tisk novin
Barvy heatsetové- tepelné zasychání, katalogy, časopisy , UV barvy (ultrafialové záření
· Kvalitní tisk- vysoká cena
b) Barvy pro plošné ( archové stroje): barvy freshové- Frešové barvy se vyznačují vysokou krycí
Schopností
·Tisk frešovými barvami je dobře vybarven ( sitost barvy)
·Barvy jsou určeny především pro natírání papíru a papíru s hladkým povrchem


Barvy semišové- obsahují tvrdé vosky,které zaručují dobrý potisk papíru s nerovným povrchem
c) Barvy oxidativní : Oxidační barvy jsou nejuniverzálnější, vhodné pro tisk většinu papíru
· Nevýhodou je nutnost pravidelného vymývání tiskového stroje a s tím spojená finanční náročnost ¨

2) Barvy novinové

· Barvy používané pro tisk novin ve kterých je rozpuštěn asfalt, tvrdá kalafuna, pryskyřice, smola
· Tyto barvy jsou velmi tekuté a zasychají vpíjením do papíru

3) Barvy hlubotiskové

· V barvách je obsažen toulen a benzen

· Vysychají vpíjením i odpařováním, které se dá urychlit přidáním rozpouštědla
· Jsou vhodné pro tisk PVC a vysoce zušlechtěných papírů
· Speciálním typem hlubotiskových barev jsou barvy Měditiskové - které se používají pro tisk bankovek, známek a cenných papírů

4) Sítotiskové barvy

· Sítotiskové barvy- vrstva barvy ( nánosu) na potiskovaném materiálu je 20x až 30x větší než u ostatních technik
· Jinak jsou svým charakterem velmi podobní ofsetovým a hlubotiskovým barvám

5) Speciální barvy

A: ZAŽEHLOVACÍ B.- Základem jsou včelí vosky, které se teplem roztaví a přenesou se na potiskovaný materiál, tam rozdílem teplot tuhnou
B: BARVY NA DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY- Používají se k tisku imitací různých dřevin
C: BARVY KERAMICKÉ- Po nanesení na sklo, nebo porcelán se musí vypálit

Nejdůležitější hodnoty tiskových barev:

1) Stupeň disperze ( rozptýlený)
2) Konzistence ( soudržnost, spojitost)
3) Barevná vydatnost ( množství barvy potřebné k dosažení daného zabarvení)
4) Doba zasychání
5) Stálost barvy vůči vodě
6) Transparence ( průhlednost, propustnost)
7) Stálost na světle


TISKOVÉ STROJE :

11. června 2014 v 18:00 Technologie

TISKOVÉ STROJE : Z hlediska tiskových strojů se rozlišuje nespojitý, nebo-li Archoví tisk jednotlivých listů a spojitý Kotoučový tisk, při němž se tiskne na nekonečný pás papíru, nebo jiného materiálu

· Zatím co archové stroje mají jednodušší konstrukci, hlavní výhodou kotoučového ( rotačního) tisku je daleko větší rychlost tisku
Rozdělení tiskových barev:1) Podle technologie tisku- ( knihtisk, ofset, hlubotisk, flexotisk, sítotisk)
1) Podle způsobu tisku- ( tisk rotační)
2) Podle výsledného tisku- ( tisk novin a časopisů, obalů)
3) Podle tiskové barvy- (pastelové barvy- paste inks)
(a tekuté barvy- liguid inks)

TISKOVÉ TECHNIKY

11. června 2014 v 17:58 Technologie

TISKOVÉ TECHNIKY

· Tisk je způsob rozmnožování předlohy, při kterém se tisková barva z tiskové formy přenáší tlakem stroje na papír, nebo jiný tiskový materiál
Rozlišujeme tisk: Z VÝŠKY
Z PLOCHY
Z HLOUBKY
A PRŮTLAČNÝ TISK
· Nejčastěji používané tiskové techniky jsou knih tisk, ofset a hlubotisk
· V přeneseném významu je tisk souhrnné označení pro periodické tiskoviny ( periodika) zejména pro noviny a časopisy
TISK Z VÝŠKY: Tisknoucí prvky vystupují nad úroveň tiskové formy, netisknoucí plošky tvoří prohlubně
1) Knihtisk - Tisková forma čili sazba, nejčastěji z kovu ( liteřina), nebo ze dřeva je vyrobena jako zrcadlový obraz, který se po nanesení barvy pod tlakem potiskne na papír.
Užívá se hlavně pro tisk knih časopisů a drobných tisků
2) Flexotisk- Pružná tisková forma z gumy, nebo umělé hmoty, nebo pomocí lejzru navlíkne se na tiskací válec a otiskuje se
Využívá se pro potiskování umělých hmot, folií, lepenky
3) Razítka- Stejný princip- pouze ruční použití

TISK Z PLOCHY : Tisknoucí prvky jsou ve stejné úrovni s prvky netisknoucími a liší se od sebe jen vlastností povrchu
· Tisknoucí místa přijímají barvu a odpuzují vodu
· Netisknoucí místa naopak vodu přijímají a barvu odpuzují
1) Litografie - Je tisková forma z jemného vápence na níž se vytvoří kresba mastnou tuží, zbylá plocha navlhčí takže barvu nepřijímá
2) Světlo tisk- Je forma se světlo citlivým povrchem
- O osvitu a vyvolání vzniknou místa která barvu přijímají a tuž se otiskne
- Umožňuje kvalitní reprodukci fotografií
3) Ofset- Od předchozích se liší tím že se jedná o nepřímí tisk:
- Tisková forma se otiskuje na přenosný válec s gumovým povrchem, který teprve přenese obraz na papír
- Tím odpadá nutnost zrcadlové obracení formy a forma se méně opotřebovává
- Tento rotační ofset je dnes nejpoužívanější tiskovou technikou

TISK Z HLOUPKY : Tisknoucí prvky jsou pod úrovní prvku netisknoucích ¨
· Na tiskovou formu se nanese barva a ve druhém kroku se z jejího povrchu setře
· Zbylá barva s prohlubní formy se pak tlakem přenese na papír
1) Hlubotisk- Tiskové body jsou vyryty nebo vyleptány do povrchu tiskové formy
- Nejstarší forma hlubotisku byla mědirytina a ocelorytina
- Později se formy vytvářely fotografickou cestou a leptáním.
- Dnes se používá hlavně pro umělecké tisky ( lept, suchá jehla)
2) Tampotisk- Tamponový tisk
- Obraz vyleptaný v povrchu formy se přenese na silikonový tampon, z jehož se přenáší na potiskovaný předmět
- Užívá se k potisku nerovných ploch

PRŮTLAČNÝ TISK: Při průtlačném tisku barva prochází tiskovou formou
1) Sítotisk - Formu tvoříjemné síto v netisknoucích místech vyplnění speciálním lakem
· Tisknoucím prvkem je volná plocha síta, na netisknoucích místech barva sítem neprojde

· Je oblíben také proto že nevyžaduje velké stroje

LEPIDLA

11. června 2014 v 17:58 Technologie

LEPIDLA

· Lepení znamená spojení dvou různých ploch prostřednictvím lepidla, které má dobrou přilnavost k oběma plochám
· Každé lepidlo je v okamžiku lepení v kapalném stavu, protože jedině tak může zajistit dokonalé přilnutí k povrchům lepeného materiálu
Pevnost slepeného spoje závisí na 4 parametrech:
1. Na přilnavosti lepidla k lepenému povrchu (ADHEZE)
2. Na soudržnosti hmoty lepidla, neboli vnitřní pevnosti lepidla (KOHEZE)
3. Na smáčivosti ( roztíratelnosti) lepeného povrchu kapalným lepidlem
4. Na pevnosti ( soudržnosti) lepeného materiálu
ADHEZE: (přilnavost)Je základní předpoklad lepení: jestli že není schopno dostatečně pevně přilnout k materiálu, spoje nedrží a dochází k rozlepení na rozhraní lepidla , materiálu
KOHEZE: ( kvalita lepidla) Představuje vlastní pevnost vrstvy lepidla
· Jestli že se lepený spoj roztrhne ve vrstvě lepidla, znamená to že adheze i pevnost lepeného materiálu je vyšší než koheze ( dvou složkové epoxidy mají vysokou kohezi, měkké akryláty mají nízkou kohezi- lepivé, samolepící etikety)
SMÁČIVOST: ( aby se dobře natíralo) Kromě mechanické a chemické vazby je mimořádně důležitá také sočivost lepeného povrchu kapalným lepidlem
· Jestli že lepidlo není schopno se rovnoměrně rozprostřít po lepeném povrchu, žádná adhezní vazba nevznikne
PEVNOST: Nejpevnější je lepení nesoudržných materiálů, protože skoro každé lepidlo má pak větší kohezi než samotný lepený materiál
· Při roztržení spoje dojde k porušení soudržnosti slepeného materiálu ( papír se roztrhne vedle slepeného spoje)

ZÁKLADNÍ DĚLENÍ LEPIDEL: Kapalná a pevná

Lepidla kapalná: REAKTIVNÍ DVOUSLOŽKOVÁ
· Vytvrzují chemickou reakcí dvou složek
REAKTIVNÍ JEDNOSLOŽKOVÁ
· Vytvrzují vzdušnou vlhkostí

ROZPOUŠTĚDLOVÁ
· Vytvrzují odpařením rozpouštědel
VODNÁ ROZTOKOVÁ
· Vytvrzují se odpařením vody

VODNÁ DYSPERZNÍ
· Vytvrzují se odpařováním vody + chemickou reakcí polimerů

Lepidla pevná:TAVNÁ

· Do lepivého stavu se přivedou roztavením, vytvrzují se ochlazením
PRÁŠKOVÁ
· Rozmícháním ve vodě vznikne disperze která vytvrzuje odpařením vody a spojením částic polymeru

Ø Z uvedeného vyplívá že pevná lepidla musí být před lepením přivedena do kapalného stavu, aby bylo umožněno smáčení pevných lepených materiálů

ŘEDIDLA

11. června 2014 v 17:57 Technologie

ŘEDIDLA

( rozpouštědla)

Rozpouštědlo: Účelem rozpouštědla je uvést pojivo do takového stavu, aby bylo způsobilé k nanášení

· Po natření musí všechna rozpouštědla vyprchat
Ředidlo: Je určeno k dodatečnému ředění nátěrových hmot před jejich použitím
Rozpouštění rozpouštědel: 1) PODLE ROZPOUŠTĚNÍ
2)PODLE ODPAŘOVÁNÍ
3)PODLE ÚČELU
4) PODLE SUROVIN
PODLE SCHOPNOSTI ROZPOUŠTĚT POJIVO: A: Pravá rozpouštědla- Rozpustí pojivo přímo
B: Nepravá r.- Rozpouští pojivo jen v přítomnosti u rozpouštědel pravých
PODLE STUPNĚ ODPAŘIVOSTI: A: Nízkovroucí- bod varu do 100 C , rychle tuhnutí, špatný rozliv
B: Středně vroucí- bod varu do 160 C, nejčastěji rozpouštědla
C: Vysoko vroucí- bod varu nad 160 C, pomalé vysychání, nejúčinnější rozpouštědlo
PODLE ÚČELU: A: Těkavé- Po nanesení barvy vyprchají
B: Reaktivní- Plní ještě další FCE- vytváří film, částečné vyprchají
PODLE SUROVIN A: Uhlovodíky
B: Alkoholy
C:Ketony
D: Estery
· Nejčastější suroviny k výrově rozpouštědel jsou Benzín, petrolej, toulen, xylen, nafta, terpentýn
· Filmotvorná složka: pojivo+ rozpouštědlo

POJIDLO

11. června 2014 v 17:57 Technologie

POJIDLO

· Pojivo= filmotvorné složky
· Je hmota, látka která spojuje dohromady jiné látky
· Oleje, asfalty, chlorkaučuk, pryskyřice, celuloza, zvláčňovadla, sušidla
Oleje: ( vysychavé, nevysychavé)
A:Vysychavé: olej lněný (olejové laky, fermeže)
Olej konopný ( obdoba lněného oleje)
Olej tangový ( proti vlhkosti a vodě)
o. slunečnicový ( pomalu vysychající)
o. sojový ( obdoba slunečnicového oleje)
B:Nevysychavé: olej Ricínový ( jediný nevysychající olej
Pryskyřice: (Přírodní, umělé)
A: Přírodní: Kalafuna (pryskyřice jehličnatých stromů, nejpoužívanější pryskyřice)
Šelak - Hmyz červce lakového , nejlépe se rozpouští v lihu, na různé zbarvení - citronové, oranžové , světle žluté
Fosilní- zkamenělé, jsou látky neprůhledné, tvrdé na lomu hladké
Př: Kopal ( nutno přetavit ve vysokých teplotách poté jsou rozpouštěny v olejích)
Jantar ( vyskytuje se na mořském pobřeží,
Syntetická- napodobují pryskyřici přírodní pro cenovou dostupnost
· Výhodou je upravitelnost pro předvídanou potřebu
Asfalty: Barva asfaltu je vždy černá
A: Přírodní: Se těží v malé Asii
· Používají se k výrobě kvalitních laků
· Je součástí ropy nebo jsou samostatně těženy
B:Umělé: Vyrábějí se destilací ropy nebo uhlí
· Podle toho rozlišujeme asfalt : A: KAMENOUHELNÝ B: PETROLEJOVÝ
· Používají se pro izolační nátěry ve stavebnictví
Celulózy: Předností je odolnost proti kyselinám
· Nevýhodou je velká hořlavost
Chlorkaučuk: Clorkaučukové filmy se vyznačují neobyčejnou odolností proti povětrnostním vlivům a zvýšení teploty
Zvláčňovadla: Jsou látky olejovité, které snižují křehkost a zvyšují pružnost filmu
· Mají proto příznivý vliv na přilnavost hmoty k podkladu
Sušidla: ( sikativy) Patří mezi katalyzátory- urychlovače
· Jsou látky které urychlují zasychání nátěrových hmot, které obsahují vysychavé oleje

· Surovinami pro sušidla jsou sloučeniny olova, mangan a kobaltu